Våre tilsette er her samla i våre lokaler på Husnes. Her disponerer me lager og snikkarverkstad.
Foto: BMS/Trygve Hansen.

------------------------------------------------------------------------------------------ME HAR FLYTTA!

03.06.20/Velkomen innom våre «nye» lokaler i Bogsnes Næringspark, Husnes.
Foto: Richard/BMS

SENK SKULDRENE OG NYT...

I 2018 kunne Byggmester Stensletten markera 5-årsjubileum. Me har frå starten av satsa på kompetansebygging blant alle våre tilsette, dette gjer oss i stand til å tilby kundane den beste kvalitet heile vegen i byggeprosessen.
Me kan tilby snikkarkompetanse og byggeledelse når det gjeld nybygg, renovering, komplette baderom. I tillegg tilbyr me vaktmestertenester for private-/og for t.d. burettslag o.l.
Me samarbeidar med nokre av Noregs største produktleverandørar av byggevare. Har i tillegg godt samarbeid med røyr-/og elektroleverandørar som gjer oss i stand til å vera totalleverandør. Som kunde får du levert alt på ein stad noko som forenklar det heile på beste måte.

Det å få handverkarar på besøk for å utføre arbeid, skal ikkje være ei utfordring. Med god planlegging og våre dyktige og hyggjelege tømrarar vil vi alltid gjera vårt beste for at byggeprosessen skal utførast slik at kunde set att med ein trygg og positiv opplevelse.

Ta kontakt med oss for ein hyggjeleg prat og evt. synfaring om du ønskjer dette. Hugs! Ingen oppdrag er for små.


Beste helsing
Byggmester Stensletten
Even Stensletten
dagleg leiar.

 

 

 
 
 


Bestill i dag!
Er trappa di sliten og skakk, er terrassen moden for oppussing,
er taket lekk? Ja, då er tida fram mot våren eit godt tidspunkt for oppstart av utbedring.
Kontakt oss for synfaring og tilbod no.

Kontakt:
 
Nybygg i burettslag
Frå våren 2019 har me halde på med nybygg og rehabilitering i eit av Vestbo sine burettslag på Husnes. Nytt tilbygg stove og inngangspartiet. Her får bebuarane eit større soverom i 2. etg. samt ny utvida gang. Oppdraget vil aktivisera oss i heile 2020.
Tidlegare har me hatt eit større oppdrag for Lonabråtet burettslag på Husnes. Utskifting av vindu, bordkledning, nye tak og tilbygg på stovesida. Dette har vore vårt største enkeltoppdrag til no. I tillegg utfører me vaktnmeistertenester for dette laget og andre i Kvinnherad.
 
Uskedalen
Her har me rehabilitert og byggt ut ein esksisterande bustad i Uskedalen.
Prestnes
Her har me byggt ut stova på ein eksisterande bustad på Prestnes.
 

Nybygg | Renovering | Baderom | Vaktmestertenester | Om oss
  © Byggmester Stensletten AS • 5451 Valen • Tlf.: 90 88 00 71